شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

بخش فروش

منیجر فروش منطقه ای

منیجر فروش منطقه ای


۵۹-۷۱-۴۰-۸۴۲۲-۸ (تلفن/فکس)
۹۰-۸۰-۶۳۷-۹۱۷-۸ (موبایل)
dementev@ktc.ru