АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

نرده های فلزی پیاده روها، هوفروطراحی ها فولاد (ه.س.ف.)، ورق آهن هوفرشده (و.آ.ه.)، هوفر لوله های جامد پیچ خورده، تکیه گاه های قدرت و غیر قدرت (SP، SF، SPG، SFG، NPK، NFK، NPG، NFG، NP، NF)، تکیه گاه های شبکه تماس (TF، TA، TFG). بهره وری و کیفیت ساخت، تحویل و مونتوژ.

المدير العام أندريه شربينا

شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" — یکی از شرکت های پیشرو روسیه در رشته تولید و نصب حفاظت های جاده، و پل و پیاده روها و همچنین سازه های هوفری شده و تکیه گاه های قدرت مخروطی به شمار میرود.

شرکت مذکور دارای قدرت های بالا و کارکنان تخصصی است، که امکان تولید نرده های نوع سدی را با سطح توانایی نگه داری تا ۷۲۵ کیلوژول دارد.

دسترسی مسیرهای زیرزمینی برای حمل و نقل ماشین و راه آهن به ما امکان ارائه فوری محصولات خودرا به دلخواه نقطه فدراسیون روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع میدهد. امروز، شرکت قادر به انجام سفارشات پیچیدگی های دلخواه، مجهزنمایی مجموعی مؤسسات زیرساخت های جاده است. با سفارش دادن نرده های نوع سدی به ما، شما میتوانید مطمئن باشید، که ما آن را در مهلت های مشخص شده ارائه خواهیم کرد.

در طول سالها زیاد کار شرکت خود را به عنوان یک تهیه کننده اعتمادناک و صالحیت دار توصیه کرده است، که تعهدات خود در نزد مشتریانش از روی وجدان به انجام میرساند. چی در روسیه و چی در خارج از کشور شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" توانست که همکاری های مشارکت دراز مدت را با سازمان های صنعت راه سازی حفظ نماید.

شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" در توسعه همکاری های خود متوقف نمی ماند: ما دائما تولید مجموعه طرح ها و خدمات خودرا گسترش داده، در پی بهبود استحصال و تولید انواع حفاظت سدی فلز دارای بالاترین کیفیت هستیم! ما قیمت گذار مناسبت های مشارکت بوده، برای همکاری های متقابله آماده می باشیم.

مدیر عامل
آندری شیربینا