شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

همکاری

آندری شیربینا

شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" نرده های جاده ای یک طرفه و دو طرفه و نرده های فلز پل (پهلویی نوع اول) با توانایی نگهداری تا ۷۲۵ کیلوژول و پیاده نرده ها (نگهدارنده و محدودکننده).

یکی از ویژگی های متمایز نرده های، که شرکت تولید می کند، سهولت سوار و مونتاژ است، و همچنین قابلیت اعتماد در بهره برداری می باشد. شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" همشه طراحی های فلزی قابل تولید خودرا بهبود می بخشد، کیفیت آن را بالا برده، وزن و هزینه اش را کاهش می دهد. به همین طرز تحقق ایده طراحی کامل – قابل اعتماد و آسان و ساده را عملی می نماید.

مام نرده ها دارای گواهی نامه های ماسب اند، که از جانب مرکز علمی تحقیقاتی اداره تامین ایمنی حرکت جاده های وزارت امور داخله روسیه صادر شده است. عناصر نرده های جاده و ‎پل و راه روهای شرکت ما می تواند به هر مقدار مورد نیاز و هر گونه پیکربندی عرضه شوند

مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" طراحی های پیش ساخته فلزی موج داررا (ط.ف.م.) در سه نوع فلوت تولید می کند (۱۳۰х۵.۳۲، ۱۵۰ х۵۰، ۱۴۲ х۳۸۱ مم) با مطابقت به شرایط ۲۰۱۴-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۲-۵۲۶۴ و لوله های فلزی مارپیچ موج دار.

سبک وزن، بادوام مقاوم، آسانی حمل و نقل و ذخیره سازی و مونتاژ طراحی های موج دار، رقابتگر جدی طراحی های فلزی و بتنی به شمار می روند.

وشش ضد زنگ محصولات تولید شده درمرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" به طرز گرم شیب گالوانیزه و بر روی خط پوشش لاک و رنگ به انجام می رسد.

تحویل محصولات تولیدی مرکز تکنولوژی مجتمع توسط راه آهن و جاده انجام می گیرد. مونتاژ طراحی ها در مؤسسات سراسر روسیه توسط تیم های مابیل کمپلکس مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" عملی می گردد.

مروز شرکت امکان تولید دلخواه طراحی های غیر استاندارد فلزی و قطعات را دارد. با تولید نرده های جاده سد، پل ها، پیاده روها و تکیه گاه های نور و چراغ راهنما، و تکیه گاه های قدرت مخروطی، و طراحی های موج دار مختلف، مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" قادر است، که با نیروی خود و در زمان کوتاه به تولید و سوار هر گونه طراحی های فلزی بپردازد.

ما همکاری های متقابله سودمندرا ارائه می داریم. ما مطمئنیم، که آن ها سازنده خواهد بود.

آندری شیربینا