شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

عنصر نور بازده (رفلکتورها)

نصر بازتابش نور مطابق با استانداردهای دولت ۵۰۹۷۱ Р طبق شرایط تکنیک ۲۰۰۶-۰۱۳۹۳۶۹۷-۰۶۳-۵۲۱۶ و شرایط تکنیک ۲۰۰۷-۰۵۷۶۵۸۲۰-۰۰۱-۵۲۱۶ تولید می شوند. ماده عنصر: ps5۳ St
پوشش: گالوانیزه گرم شیب.
نوار نورگیر: کلاس

نصب دستگاه بازتابش نور:

  1. ۱ - عنصر بازتابش نور را باید به بخش شاه تیر نرده با پیچ ۴۵х ۱۶ M(۴۵х ۱۶M) با توجه به استاندارد دولت ۷۸۰۲ (پیچ ۳۰х ۱۶M، ۳۵х ۱۶M طبق ۷۱۹۱۵۳۹۳شرایط تکنیک -۰۱۶-۱۶۳۰) با نیمسر دایره شکل و زیرسر مربع شکل، با پیچ M۱۶، طبق استاندارد دولت ۵۹۱۵ و با واشر ۲۰ با توجه به استاندارد دولت ۱۱۳۷۱۱ نصب کرد، و در گودال قسمت وسط پرتوهای متقابل موجدار (هنگام چندین ردیف پرتوها – در گودال قسمت وسط پرتوهای متقابل پایین). در این حالت گوشه زاویه براکت باید در مقابل جای نصب شده براکت به بخش پرتو واقع شده باشد.
  2. ۲- در جاده های، که در آن ها قسمت های حرکت متقابله توسط نرده ها از هم جدا نیستند، عناصر بازتابش نور چنین نصب باید شوند، که راننده باید بازتابنده قرمز سمت راسترا ببیند، و بازتابنده سفید را از سمت چپ. در جاده های با نوار تقسیم و یا با حرکت یک طرفه از عناصر بازتابش نور، که در آن ها از سمت راست و از سمت چپ یک جهت باید بازتابنده قرمز مقابل حرکت باشد، استفاده می کنند.
  3. ۳- بازتابش نور ها را در سراسر طول نرده ها با فاصله ۰.۴ م. (از جمله در منطقه های سرعت بالا و پایین) نصب می کنند.

عنصر بازتابش نور

عنصر بازتابش نور — طراحی می باشد، که قادر به بازگردان جریان نور به منبع آن است. بنابراین، کل اشیاء جاده که توسط چنین عناصر نشانه شده اند، به راننده در چراغهای جلو وسیله نقلیه قابل مشاهده است. انواع زیر رفلکتورها (که قیمتشان زیاد نیست) عبارتند از: رفلکتور جاده برای نرده سد و جعبه سیگنال.

رفلکتور جاده

رفلکتور در نرده سد جاده نصب کرده می شود. یک ساختار مثلث شکل با سوئیچ محدود برای نصب است. چنین رفلکتور (که قیمت آن به بسیاری از مشتریان مقبول است) از فلز ضخامت ۳ میلیمتر با پوشش مقاوم خوردگی، تولید شده است. در گودال خاص نوار سریش می شود یا قبلا شیشه ای برای جلوگیری از سایشخوری پیوست می شود.

همچنین رفلکتور ها با دیودهای نور مجهز شده اند. قیمت آنها چندار زیاد نیست. آنها در همه شرایط آب و هوایی قابل مشاهده اند، در هر زمان شبانه روزی آنها برای نصب در تونل ها بهترینند.

ما پیشنهاد می کنیم، که رفلکتور جاده را انتخاب نمایید، که قیمت آن خواستهای دلخواه سفارش دهنده را تامین میکند.

عنصر بازتابش نور عنصر بازتابش نور