АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

نرده های جاده

نرده های جاده نوع سد

نرده های جاده یکی از اجزای اصلی زیرساخت جاده مدرن امروز نرده های ویژه ای است، که ایمنی حرکت را تامین می کنند. آنها جلوگیر خروج وسایل نقلیه از جاده و برخورد وسایل نقلیه بوده، و در نتیجه یک ابزار موثر برای جلوگیری از تصادم در جاده می باشند. نرده هارا در جاده های استفاده عموم نقطه های مسکونی و در راه و بزرگراه ها نصب می کنند. آنها - کفالت ایمنی، حفاظت سلامتی و زندگی همه شرکت کننده گان حرکت جاده را تامین می سازند.

رکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" یکی از شرکت های بزرترین و پیشرو روسیه در رشته تولید و نصب نرده های جاده فلز به شمار می رود. شرکت ما تولیدکننده آنها در طول چندین دهساله بوده، کفالت دهنده مناسبت حرفه ای به کار و کیفیت بالا آن است.


انواع نرده های جاده

نرده های جاده بزرگترین معروفیت در روسیه نرده های موانع فلزی، که مربوط به نوع نیمه سخت اند، بر خلاف نرده های پلاستیک و بتن، پیدا کرده اند. آنها از فولاد مخصوص و مشخصات منحنی-C شکل ساخته می شوند.

مزایای نرده های فلزی:

 • - موبیلیت؛
 • - نصب و راه اندازی آسان؛
 • - حذف آسان هنگام نیاز.

نرده های فلزی جاده ای یک و دو طرفه می شوند. اولین ها برای نصب در امتداد جاده ها استفاده می شود، آنها جلوگیری ماشین از جاده به کنگره می گردند، و همچنین محصور جاده از ساختمان ها و سازه دیگر می باشند. نرده های دوطرفه جاده ای را می توان در موانع جاده دو طرفه را می توان در بزرگراه های چند خطه دید، آنها در نوبت اول برای جلوگیری برخورد وسایل نقلیه خدمت می کنند.

انواع نرده های جاده: نرده های جاده

 • - نرده جاده ای یکطرفه و یکردیفه؛
 • - نرده جاده ای یکطرفه و دوردیفه؛
 • - نرده جاده ای دو طرفه و یکردیفه؛
 • - نرده جاده ای دو طرفه و دوردیفه؛
 • - نرده جاده ای غیر استاندارد (با توجه به نقاشی های فردی سفارش دهنده تولید می شود).

تولید نرده های جاده ای مطابق با شرایط تکنیک و استاندارد دولت راه اندازی می شود. با درخواست سفارش دهنده می توان آن را با پوشش های ضد زنگ .تامین نمود.


نرده های جاده

مونتاژ

شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا" با مناسبت مجتمع به کار متفاوت است. به همین دلیل ما نه تنها به تولید نرده های جاړه ای فلز مشغولیم، بلکی نصب و راه اندازی آن هارا نیز به انجام میرسانیم. تیم های سیار ویژه، که با نوترین تکنیک مجهزند، می توانند نصب طراحی هارا فوری و با بالاترین سطح راه اندازی نمایند.


مزایای شرکت سهامی "مرکز تکنولوژی مجتمع "میتالوکونستروکسیا"

نرده های جاده

 • - انتخاب گسترده نرده های جاده ای؛
 • - سیاست قیمت گذاری قابل انعطاف؛
 • - مناسبت مجتمعی — تولید طراحی ها و نصب و راه اندازی خو؛
 • - کنترل کیفیت محصولات و خدمات انجام شده؛
 • - تضمین کیفیت؛
 • - معامله فردی — تولید با توجه به نقاشی های سفارش دهنده؛
 • - تجهیزات مودرن، که افزایش دهنده اجرای فوری کار به شمار می رود.

کارمندان شرکت ما در انتخاب نوع مناسب نرده های جاده را برای شما کمک می کنند. محاسبه اولیه را شما می توانید در سایت شرکت خودتان انجام دهید، و اما برآورد دقیق را — در بخش فروش. ما به شما همزمان قیمت های مناسب، خدمات سطح عالی و کیفیت بسیار خوب را ارئه می کنیم.

می خواهیدنرده های جاده در حال حاضر بخرید؟ پس درخواست خودرا ارئه نمایید و ما به شما در زودترین وقت زنگ می زنیم.