«Metallokonstruksiýa» TTM» APJ
432042, Ulýanowsk ş., Moskwa şossesi, 22 B
Annabaÿew Kerim Rejepgeldyÿewiç “Metallokonstruksiýa” TTM” APJ,
Türkmenistanyñ çägindäki wekili.
744000, Türkmenistan, Ašgabat šäheri, Arçabil 33 köçe,
"Azatlyk" myhmanhanasy 21.

Веб-форма не найдена.

Rekwizitler

Doly ady: “Metallokonstruksiýa” Toplumlaýyn tehniki merkez” açyk paýdarlar jemgyýeti
Gysgaldylan ady: “TTM “Metallokonstruksiýa” APJ
Jemgyýetiň ýerleşýän ýeri: 432042, Ulýanowsk, Moskwa şossesi köçesi, 22 B
Telefon: (8422) 40-71-03
EDHB (Esasy döwlet hasaba alyş belgisi): 1027301481008
HSB: 7327002626
ASK (hasaba alynmagynyň sebäbiniň kody): 730350001
ASK (hasaba alynmagynyň sebäbiniň kody): 732701001
Ýolbaşçy: Şerbina Andreý Aleksandrowiç
Ýörite maglumat
Maliýe bazarlary boýunça Federal gullugyň 10.10.2006 ý. seneli № 06-117/пз-н belgili buýrugy bilen tassyklanan, maglumatlary açmak hakynda Düzgünnamanyň 1.9 bendinde göz öňüne tutulan resminamalaryň göçürme nusgalaryny taýýarlamak boýunça çykdajylary tölemek üçin emitentiň hasaplaşyk hasabynyň bank rekwizitleri hakynda maglumatlar:
Bank: Ulýanowsk bölümi №8588 Ulýanowsk ş.
Bank (bank bölüminiň) rekwizitleri
HSK:
BIK (bank identifikasion kody): 047308602