«Metallokonstruksiýa» TTM» APJ
432042, Ulýanowsk ş., Moskwa şossesi, 22 B
Annabaÿew Kerim Rejepgeldyÿewiç “Metallokonstruksiýa” TTM” APJ,
Türkmenistanyñ çägindäki wekili.
744000, Türkmenistan, Ašgabat šäheri, Arçabil 33 köçe,
"Azatlyk" myhmanhanasy 21.

Веб-форма не найдена.

 1. ÝOL BÖWET GERMEWLERI

  ÝOL BÖWET GERMEWLERI
 2. ÝOL BÖWET GERMEWLERI

  ÝOL BÖWET GERMEWLERI
 3. PYÝADA GERMEWLERI

  PYÝADA GERMEWLERI
 4. KÖPRI BÖWET GERMEWLERI

  KÖPRI BÖWET GERMEWLERI
 5. GOFROKONSTRUKSIÝALAR

  GOFROKONSTRUKSIÝALAR
 6. DIREGLER

  DIREGLER
 7. GERMEWLERI GURNAMAK

  GERMEWLERI GURNAMAK
 8. GERMEW ELEMENTLERI

  GERMEW ELEMENTLERI

Goşulyşarsyňyz bizlarга!

Hyzmatlar

“Metallokonstruksiýa” Toplumlaýyn tehniki merkezi hususy ykjam brigadalary bilen ýol, köpri, pyýada germewleri we kärhana tarapyndan öndürilýän beýleki metal konstruksiýalary gurnamagy we sökmegi amala aşyrýar. Brigadalaryň ýerine gitmegi we ýerleşmegi gysga wagtyň dowamynda amala aşyrylýar. “Metallokonstruksiýa” TTM-nyň brigadalarynyň işleýiş tizligi – çalşykda 800 pogon metre çenli germewler.

“Metallokonstruksiýa” TTM-nyň ykjam brigadalary «ORTECO» ВТР 1000 HD özi ýöreýän koprly gurluşlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Sargyt üçin telefonlar: +7 (8422) 407161

+7 (8422) 407172

e-mail: raphael@ktc.ru, simakov@ktc.ru

Hyzmatlar Hyzmatlar

Hyzmatlar Hyzmatlar