CTC Metallokonstruktsiya JSC
22B, Moskovskoye Shaussee, Ulyanovsk
(8422) 40-71-03
(8422) 40-71-71

Веб-форма не найдена.

Foreign Sales

Head, Foreign Sales Department (VED)
Agafonov Sergey Valeryevich
8-937-876-81-99 (mob.)
8-8422-40-71-99
asv@ktc.ru