АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

Հետիոտնային ցանկապատ

«ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ընկերությունը արտադրում է` հետիոտնային ցանկապատերի հիմնական տեսակները- պահող և սահմանափակող:

Հետիոտնային ցանկապատ Հետիոտնային ցանկապատ

Պահող հետիոտնային ցանկապատերը կանխում են` կամրջային շինություններից և հողային պաստառից ( օբյեկտներից, որոնք ունեն բարձրությունների էական տարբերություն) հետիոտների անկումը:

Ըստ դիրքի պայմանների հետիոտնային պահող ցանկապատերն են`

  • - Ճանապարհային, որոնք տեղադրվում են ճամփեզրերի եզրերին
  • - Կամրջային, որոնք տեղադրվում են մայթերի եզրերին (պահող ունակությունը 1,27 կՋ ոչ պակաս)

Սահմանափակող հետիոտնայի ցանկապատերը կարգավորում են հետիոտների երթևեկությունն և կանխում են, արգելված մասերում, նրանց ելքը երթևեկելի գոտի, վրաերթերից խուսափելու համար:

Հետիոտնային ցանկապատ

Ըստ դիրքի պայմանների այս տեսակի ցանկապատերը բաժանվում են`

  • - մայթերի և կողային բաժանարար գոտու երկայնքով տեղադրվող
  • - վերգետնյա կամ ստորգետնյա անցումների մոտ տեղադրվող
  • - գազոնների և այլ հարթակների վրա տեղադրվող, որոնք անհրաժեշտ է պաշտպանել հետիոտների կողմից հասցրած վնասվածքներից
  • - Ուղեկամուրջների և տեղեկատվական ցուցիչ նշանների հենասյուների մոտ տեղադրվող (նպատակ ունենալով բացառել մարդու վտանգավոր գոտի ընկնելը)

Ըստ աշխատանքային սկզբունքի, սահմանափակող հետիոտնային ցանկապատերը բաժանվում են`

  • - ճաղաշար բազրիքներ
  • - փակոցային բազրիքներ
  • - կանգնակային բազրիքներ
  • - համակցված կոնստրուկցիաներ

«ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ընկերության կողմից, գործարանային պայմաններում, բոլոր ստանդարտներին և նորմերին համապատասխան, արտադրված հետիոտնային ցանկապատերը համապատասխանում են` տվյալ կոնստրուկցիաների կոշտության օրենսդրության պահանջներին, այսինքն նրա հուսալիության պահանջներին: Արտադրվող ցանկապատերի ձևերի զանազանությունը թույլ է տալիս նրանց, դառնալ ժամանակակից քաղաքի լակոնիկ մասը: