«ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ԲԸ
432042, ք. Ուլյանովսկ, Մոսկովյան մայրուղի, 22Բ
"ԿՏՑ Մետալլոկոնստրուկցիա" ԲԸ մասնաճյուղ Հայաստանի Հանրապետությունում
Մասնաճյուղի տնօրեն` Գրիգորյան Վլադիմիր Լևոնի
Հասցե` 0019, ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պ. 56 շենք
Հեռախոս բջջային` +374 99 75 70 00
Հեռախոս` +374 10 22 62 23
E-mail - arm@ktc.ru

Веб-форма не найдена.

Ճանապարհային նշանների և կամրջային կանգնակներ

«ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ընկերութունն արտադրում է տարբեր տեսակի կանգնակներ`ճանապարհային և կամրջային պահող ցանկապատերի խմբերի համալրման համար, որոնց պահող ունակությունը կազմում է 130-725 կՋ:

Արտադրվող ցանկապատերի կանգնակներ 11 ДО, 11 ДД և 11 МО, 11МД խմբերի

Կանգնակ- ցանկապատի տարր, որի գլխավոր ֆունկցիան է` փոխանցել ցանկապատի բեռնվածքը, ճանապարհի հողային պաստառին:

Дорожные стойки СД Стойки дорожного знака
Дорожные стойки СДР Дорожные стойки СДГР

Ճանապարհային կանգնակներ СД և կամրջային կանգնակներ СМ

Պատրաստվում են տարբեր տեսակի պրոֆիլներից`

Дорожные стойки СДСР Мостовые стойки СМ
Дорожные стойки СД Стойки дорожного знака

с-աձև կորացրած շվելերի արտադրություն, ճանապարհային պահող ցանկապատերի խմբի, СДГ կանգնակների համար

Տվյալ պրոֆիլի տեսակն օգտագործվում է ճանապարհային ցանկապատերի խմբերի (պահող ունակությունը 190, 250, 300 կՋ), համալրման համար:

Дорожные стойки СДР

Ճանապարհային ցանկապատերի կանգնակները կարող են օգտագործվել ,ինչպես ամբողջական (СД), այնպես էլ քանդովի (СДР, СДГР, СДСР)

Дорожные стойки СДГР Քանդովի (СДСР, СДГР) կանգնակները նախատեսված են` բաժանարար գոտու վրայով, անցատեղի շտապ կազմակերպման համար:

Дорожные стойки СДСР

«ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ընկերության ճանապարհային ցանկապատերի կանգնակների համար կիրառվում են, հիմնարկի կողմից արտադրված հետևյալ պրոֆիլները`

«ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ընկերութան կողմից պատրաստվող կամրջային ցանկապատերի համալրման մեջ օգտագործվում է երկատավր (№12, 14, 16):

Տվյալ ձևավոր գլոցվածքի տեսակը, աչքի է ընկնում` ամրության բարձր աստիճանով, մեխանիկական լարումների և բեռնվածքների հանդեպ դիմացկունությամբ, բարձր կոշտությամբ, ինչպես նաև նստման և դեֆորմացիայի հանդեպ քիչ հակվածությամբ:

Ճանապարհային նշանի կանգնակ

Мостовые стойки СМ «ԿՏՑ «Մետալլոկոնստրուկցիա» ընկերութան կողմից արտադրվող ճանապարհային նշանների կանգնակները նախատեսված են` նշանների, գովազդային վահանակների և այլ կոնստրուկցիաների տեղադրման համար:

Արտադրվում են ըստ ԳՈՍՏ Р 52290-2004.

Дорожные стойки СД Стойки дорожного знака

Ճանապարհային նշանի կանգնակը բաղկացած է երկու խողովակներից, որոնցիծ մեկը ներմամլված է մյուսի մեջ: Կանգնակի վերևի և ներքևի մասերը պաշտպանված են խոնավությունից (անձրևից, ձյունից և գրունտային ջրերից): Այդ պատճառով էլ նա հուսալի պաշտպանված է կոռոզիայից, բացի այդ ունի գրավիչ արտաքին տեսք ու բարձր վնասվածքաանվտանգություն:

Ճանապարհային նշանի կանգնակի շահագործման ժամկետը կազմում է մի քանի տարի, իսկ ծառայությունների ծախսերը, գործնականորեն հավասար են զրոի: Կանգնակը բարբարոսությունից և գողությունից պաշտպանելու համար, նրան համալրում են հատուկ սարքով: Իսկ տեղափոխման ժամանակ, վնասվածքներից փրկելու համար, կանգնակը փաթեթավորում են հատուկ ճկախողովակի մեջ: