KTC İSTANBUL METAL KONSTRÜKSİYON İNŞAAT SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ACIBADEM MAH.ACIBADEM CAD.ÇEÇEN SOKAK.AKASYA EVLERİ SİTESİ.KENTETABI A KULE B BLOK 25A/110 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel. +7 8422 40-71-03
Faks+7 8422 40-71-03
Genel Müdür: Kerem Yılmaz

Веб-форма не найдена.

ქარხნის შესახებ

სს „კტც „მეტალოკონსტრუქცია“ დგას საგზაო და ხიდების ზღუდარების, ქვეითად მოსიარულეთა ზღუდარების, გოფროკონსტრუქციების, მთლიანად დაწნული გოფრომილების, განათების ბოძების, შუქნიშნის დგარების და ძალისმიერი კონუსური ბოძების უმსხვილეს მწარმოებლების და მემონტაჟეების რიგში.

ქარხანა 30 წელიწადზე მეტია რაც აწარმოებს ლიტონკონსტრუციებს. ამ დროის მანძილზე ჩამოყალიბდა საპარტნიორო ურთიერთობები საგზაო და სამშენებლო დარგის საწარმოებთან 60-ზე მეტ რუსეთის რეგიონში და აგრეთვე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებში.

საგზაო უსაფრთხოების სისტემებისა და ქალაქის ინფრასტრუქტურის კონსტრუქციები იწარმოება ათობით ათასზე კვადრატული მეტრის ფართობზე. კომპლექსური ტექნიკური ცენტრი „მეტალოკონსტრუქცია“ - წარმოადგენს საწარმოო ავტომატიზირებული ცეხებისა და ადმინისტრაციული შენობების ერთიან კომპლექს, რომელიც აღჭურვილია ყველა ტიპის (სავტომობილა და რკინიგზის) ტრანსპორტის მოსასვლელ გზებით, რომლების მეშვეობითაც ქარხნის პროდუქცია მიემართება დამკვეთებთან.

ლითონკონსტრუქციების ოპერატიული მიწოდებები, რომლებსაც აფასებან სს „კტც „მეტალოკონსტრუქციას“ დამკვეთები, იქნებოდა შეუძლებელი მზა პროდუქციის სრული ასორტიმენტის საწყობების ფართო ქსელის გარეშე, რომლებიც არსებობენ სრულიად რუსეთში, ყოველ მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრში: ულიანოვსკი, მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, ეკატერინბურგი, როსტოვი-დონზე, ნოვოსიბირსკი, ირკუტსკი, ხაბაროვსკი - კლიენტები არ კარგავენ დროს და ფულს იმის მოლოდინში, სანამ საჭირო ლითონკონსტრუქციები იქნება დამზადებული და მოწოდებული.

სს „კტც „მეტალოკონსტრუქცია“ გახლავთ ერთ-ერთი პირველი რუსეთის საწარმო, რომელმაც 2006 წელს დაიწყო მაგ დროისთვის ახალი ГОСТ Р 52607-2006 მოთხოვნების შესრულება, იქნა შემუშავებული ახალი საკონსტრუქტორო დოკუმენტაცია გზებისა და ხიდების სხვადასხვა შესრულების ზღუდარებზე. აღნიშნული საგზაო ჯგუფის ზღუდარების კონსტრუქცია გათვლილია შეკავების უნარის 725 კილოჯოულამდე დონეზე.

ყველა წარმოებულ კონსტრუქციას პოლიგონის პირობებში და მრავალჯერადი ნატურალური გამოცდების პირობებში აქვს გავლილი შემოწმება სანდოობაზე და შესაბამისობაზე მოთხოვნილ მაჩვენებლებთან. დღეის მდგომარეობით სს „კტც „მეტალოკონსტრუქციის“ შეკავების კონსტრუქციებს აქვთ გავლილი 140-ზე მეტი წარმატებული გამოცდა.

ყველა გამოცდის მსვლელობისას საგზაო და ხიდების ზღუდარების კონსტრუქციებმა მოახდინას გამძლეობის კარგი მარაგის დემონსტრირება. ამ შედეგების მიხედვით რუსეთის შსს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში იქნა ჩატარებული სერტიფიკაცია.

მთავარი ამოცანა, რომელსაც ისახავს კომპლექსური ტექნიკური ცენტრი წარმოებული კონსტრუქციების შემოწმებისას, არის გამოყენებული მეტალისა და ღირებულების შემცირება და ამავდროულად სანდოობისა და გამძლეობის ამაღლება.

საგზაო და ხიდების ზრუდარების კონსტრუქციებში უნიფიცირებული ელემენტების (ბალკების, კონსოლების, სამაგრი ელემენტების) გამოყენებით არის მიღწეული მაღალი ტექნოლოგიურობა და დაბალი თვითღირებულობა, და აგრეთვე ავტოავარიების შედაგად ზღუდარების დაზიანებული ფრაგმენტების აწყობის, მონტაჟის და შეცვლის ვადების შემცირება.

სს „კტც „მეტალოკონსტრუქცია“ აწარმოებს არა მარტო ტიპიურ საგზაო კონსტრუქციებს, არამეტ რადიუსულ ბალკებს (შეღუნული და გამობერილი), და აგრეთვე საგზაო კონსტრუქვიების არასტანდარტულ ელემენტებსაც.

დამკვეთის მოთხოვნით, ზღუდარების ყველა ელემენტებზე ცხელი მოთუთიების მეთოდით დაიტანება ანტიკოროზიული საფარი, რომელიც გახლავთ ყველაზე ქმედითი. იმ ლითონკონსტრუქციების საგარანტიო ვადა, რომლებიც იქნა ჩადებული დამდნარ ცხელ თუთუაში, შეადგენს 15 წელიწადზე მეტს.

2010 წელს კომპლექსურმა ტექნიკურმა ცენტრმა აეროდინამირ მილში ჩაატარა წარმოებული ზღუდარების ქარით დატვირთვის გამოცდები. მიღებული მაჩვენებლები გვაძლებს შესაძლებლობას შიშის გარეშე გამოვიყენოთ წარმოებული ხიდის ზღუდარები იმ ხიდებზე, სადაც ქარის დატვირთვები ჩვეულებრივზე გაცილებით მაღალია.

სს „კტც „მეტალოკონსტრუქცია“ აგრეთვე აწარმოებს სხვა და სხვა ტიპის ქვეითების ზღუდარებსაც ТУ 5216-002-05765820-2011 მიხედვით.

ექვს წელიწადზე მეტია კომპანიაში მოქმედებს საგზაო ზღუდარების დაყენების დანაყოფი. სს „კტც „მეტალოკონსტრუქცია“ მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ამონტაჟებს ბარიერული ტიპის საგზაო და ხიდების ზღუდარებს. აღჭურვილი უახლოვესი ტიპის სპეცტექნიკით სპეციალური მობილური ბრიგადები გვაძლევენ საშუალებას გზების მოწყობის კომპლექსური გადაწყვეტისა.

მეტალოკონსტრუქციების წარმოების დიდი გამოცდილება, სანდო პარტნიორის რეპუტაცია, თანამედროვე დანადგარების არსებობა, ზრდის მუდმივი სწრაფვა და ინოვაციების დანერგვა გვაძლევს საკუთარი წვლილის შეტანის საშულებას ნებისმიერი სირთულის ობიექტების მშენებლობაში.

სისწრაფე, ხარისხი და სანდოობა - კომპლექსური ტექნიკური ცენტრის „მეტალოკონსტრუქცია“-ს მუშაობის სტილია.