АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

Yaya Korkulukları

“Metallokonstruktsiya” Kapsamlı Teknik Merkezi temel yaya korkulukları türlerini – dudurucu ve sınırlayıcı korkuluklar – üretmektedir.

Yaya Korkulukları Yaya Korkulukları

Durdurucu yaya korkulukları, yayaların önemli yükseklik farkı olan yapılaradan – köprü tesislerinden ve yol kenarlarından - düşmesini önlemektedir.

Yerleşim koşullarına göre durdurucu yaya korkulukları aşağıdaki türlere ayrılmaktadır:

  • - Yol kenarlarında kurulan yol korkulukları
  • - Kaldırım kenarlarında kurulan köprü korkulukları (engelleme seviyesi – en az 1.27 kJ)

Sınırlayıcı yaya korkulukları, yayaların hareketini düzenlemekte ve arabaların onlara çarpmaması için yayaların yasak olduğu yerlerde karayoluna çıkmalarını önlemektedir.

Yaya Korkulukları

Yerleşim koşullarına göre sınırlayıcı yaya korkulukları aşağıdaki türlere ayrılmaktadır:

  • - kaldırımlar ve bölücü yan çizgi boyunca bulunan
  • - yerüstü ve yeraltı geçitlerinde bulunan
  • - çimenlerde ve yayalar tarafından verilen hasarlara karşı korunması gereken diğer alanlarda bulunan
  • - üstgeçit direkleri, bilgi işaretleri direkleri ve kişinin tehlikeli alana girmesini önlemek amacıyla üstgeçit direkleri yanında bulunan.

Çalışma prensibine göre sınırlayıcı yaya korkulukları aşağıdaki türlere ayrılmaktadır:

  • - parapet korkuluklar
  • - bariyer korkuluklar
  • - dikmeli korkuluklar
  • - birleştirilmiş yapılar

“Metallokonstruktsiya” Kapsamlı Teknik Merkezi tarafından fabrika şartlarında tüm standartlar ve yönetmelikler uyarınca üretilen yaya korkulukları bu tür yapıların dayanıklılığı ve güvenilirliği açısından mevzuatın bütün gereksinimlerine uygundur. Üretilen korkulukların çeşitliliği onların modern bir şehir altyapısının lakonik bir parçası haline gelmesini sağlamaktadır.