АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

Rura karbowana

Rura karbowana

JSC «KTC«Metallokonstruksyia» produkuje stalowe konstrukcje z blach falistych (MGK).

Stosowanie arkuszy stali o kształcie falistym – lżejszych i trwalszych w porównaniu ze zwykłymi – stwarza ogromne perspektywy wykorzystania konstrukcji MGK w budownictwie inżynieryjnym.

Obecnie można wyróżnić następujące obszary zastosowania konstrukcji ze stalowych blach falistych:

  • - przepusty
  • - przejścia górą dla zwierząt
  • - obiekty inżynierskie
  • - obiekty przemysłowe.
Rura karbowana

W Rosji konstrukcje MGK z powodzeniem są stosowane do budowy niedużych obiektów inżynierskich (ISSO).

Ze stalowych arkuszy blach falistych montowane są rury lub konstrukcje łukowe, które następnie zasypuje się gruntem. Konstrukcja stalowa współpracuje z gruntem, tworząc tzw. konstrukcję gruntowo-powłokową. który przejmuje część obciążenia działającego na elementy stalowe.

W fabryce JSC «KTC «Metallokonstruksyia» produkcja stalowych konstrukcji falistych (MGK) jest realizowana na 3 liniach produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesne, zagraniczne urządzenia.

UNIWERSALNOŚĆ

Uniwersalność konstrukcji z blach falistych pozwala stosować je zarówno do budowy przepustów na drogach i kolei, jak i w budownictwie inżynieryjnym (wiadukty, przejścia dla zwierząt, tunele dla pieszych, zabezpieczenia przeciwlawinowe).

W miastach oraz w obszarach przemysłowych konstrukcje MGK są stosowane do budowy drenaży, kanalizacji deszczowej, przejść komunikacyjnych (kanałów), zagospodarowania terenu, zabezpieczenia obiektów przed podtopieniem, regulacji przepływu wody, a także jako budowle ochronne, wzmacniające brzegi cieków.

Скачать презентацию (.pptx, 58,9 мБ)

Rura karbowana

PROSTOTA I TECHNOLOGICZNOŚĆ

Łatwość montażu MGK jest szczególnie znacząca podczas odbudowy i remontu mostów. Małe mosty, posiadające zazwyczaj 12-18 m rozpiętości, mogą zostać przebudowane lub wyremontowane za pomocą stalowych konstrukcji z blach falistych.

ZALETY

Podczas stosowania stalowych konstrukcji z blach falistych mogą być konstruowane/produkowane obiekty o znacznej rozpiętości (do 25m). Wysoki stopień bezpieczeństwa MGK jest połączony z ekonomiką.

Montaż przepustów zajmuje niewiele czasu. Ponieważ kompletacja elementów MGK jest realizowana na obiektach, ułatwia to ich transport i praktycznie eliminuje problem magazynowania. Do montażu przepustów nie jest wymagany ciężki sprzęt budowlany, wszystkie prace mogą być prowadzone z zachowaniem zasad montażu ręcznego.

W porównaniu z konstrukcjami żelbetowymi, montaż konstrukcji MGK zajmuje od 3 do 5 razy mniej czasu. Doświadczenie pokazało, że stosowanie przepustów zamiast konstrukcji żelbetonowych pozwala zaoszczędzić od 15 do 20% kosztów.

Stosowanie przepustów jest możliwe w każdych nawet najbardziej skrajnych warunkach, ponieważ pojęcie fizycznego zużycia konstrukcji MGK praktycznie nie istnieje. Optymalną grubość elementów stalowych uzyskuje się uwzględniając współpracę konstrukcji stalowej z gruntem, przenoszącym znaczną część obciążeń.

Wszystko to pozwala sprowadzić do minimum koszty obsługi obiektów, na których wyżej wymienione konstrukcje są. Trwałość przepustów wynosi 100 lat. W razie konieczności mogą one być demontowane z możliwością ich powtórnego zastosowania.

Rura karbowana

PARAMETRY

KTC «Меtallokonstruksyia» produkuje MGK o różnych parametrach: oferowane rozmiary fal - 130х32,5 mm, 150х50 mm, 381х142mm, średnica - оd 0,8 dо 25,0 metrów, grubość stali - оd 2,2 dо 8 mm.

Stalowe konstrukcje faliste są używane zgodnie z wzorcowymi projektami 3.501.3-183-01, 3.501.3-185-03 , а także ВСН 176-78 i projektami indywidualnymi.

Parametry MGK odpowiadają technicznym wymaganiom KTC «Metallokonstruksyia» - ТU 5264-002-05765820-2014. Powłoka antykorozyjna jest nanoszona we własnej wannie cynkowania ogniowego. Grubość powłoki antykorozyjnej – nie mniej niż 80 µm.

Wysoka jakość wyrobów jest osiągana dzięki stosowaniu nowoczesnych urządzeń, a także profesjonalnej kadrze i rygorystycznej kontroli jakości.

Rozbudowana sieć oddziałów «Metallokonstruksyia» w Uljanowsku, Moskwie, Sankt Petersburgu, Rostowie nad Donem, Jekaterinburgu, Nowosybirsku, Irkucku, Chabarowsku pozwala efektywnie zaspokajać potrzeby partnerów firmy.