АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, 22 Б
subscription_form

Веб-форма не найдена.

Oluklu Borular

Oluklu Borular

“Metallokonstruktsiya” Kapsamlı Teknik Merkezi AAŞ oluklu metal yapılar (OMY) üretmektedir.

İnşaatta sıradan çelik sacdan yapılan daha hafif ve daha dayanıklı olan oluklu çelik sac kullanma pratiği OMY’in umut verici kullanım sonucunu göstermektedir.

Şu anda oluklu metal yapıların aşagıdaki kullanım alanları vardır:

  • - menfezler inşaatı
  • - koruyucu yapılar inşaatı
  • - mühendislik tesisleri inşaatı
  • - endüstriyel tesisler ve ulaşım tesisleri inşaatı.
Oluklu Borular

Rusya’da OMY daha çok ulaşım yolu inşaatında küçük yapay yapıların inşaatı (YYİ) sırasında kullanlmaktadır.

Kavisli çelik saclardan boru veya kemerler yapılmakta, onların üzerleri toprak ile örtülmektedir. Oluklu sac şeklindeki metal kılıf yükün bir kısmını üzerine alan toprak ile birlikte çalışmaktadır (sıkıştırma kuvveti).

“Metallokonstruktsiya” KTM AAŞ fabrikasında oluklu metal yapıların (OMY) üretimi modern yabancı markalı ekipmanlar ile donatılmış 3 üretim hattında yapılmaktadır.

EVRENSELLİK

Oluklu yapıların evrenselliği onları sadece otoyollarda ve demiryollarında menfezler inşaatı için değil, üstgeçit, altgeçitler, yaya ve ulaşım tünelleri, çığa karşı koruyucu tesisler inşaatı için de kullanmayı sağlamaktadır.

Şehirlerde ve sanayi sitelerde OMY drenajlar, yağmur suyu sistemleri, geçici kanallar yapımı için, araziyi iyileştirmek, tesisleri sele karşı korumak, su akışını düzenlemek için ve kıyı güçlendirici ve koruyucu yapılar olarak kullanılmaktadır.

Oluklu Borular

SADELİK VE ÜRETİLEBİLİRLİK

OMY’in basit montaj teknolojisi özellikle köprünün yeniden inşası ve onarımı sırasında önemlidir. Mevcut küçük köprülerin açıklığı genellikle 12-18 metredir ve onlar oluklu metal yapılar – sıradan oluklu boru veya kemer ve ayrıca diğer modifikasyonda oluklu metal yapılar - aracılığıyla değiştirile ve onarılabilmektedir.

AVANTAJLAR

Oluklu metal yapılar kullanımı ile oldukça büyük açıklıklar yapılabilmektedir (25 metreye kadar). OMY’in yüksek güvenilirlik derecesi onun ekonomikliği ile birleşmektedir.

Oluklu yapıların montajı az zaman almaktadır. OMY’in montajı tesislerde yapıldığından dolayı, bu onların taşınmasını kolaylaştırmakta ve depolama sorununu ortadan kaldırmaktadır. Oluklu yapıların kurulumu ve montajı ağır inşaat ekipmanı gerektirmez, tüm çalışmalar sırasında elle montaj yapılabilmektedir.

Betonarme yapılar ile karşılaştırıldığında, OMY kurulumu 3-5 kat daha hızlı yapılmaktadır. Bununla birlikte, giderler %25’e kadar azalmaktadır. Deneyim şunu göstermektedir: betonarme yapıların yerine oluklu yapıların kullanılması tesis bütçesinin %15-%20’i kadar tasarrufunu sağlamaktadır.

Oluklu yapılar her türlü koşullarda, hatta en sert ve en sıcak iklimlerde de kullanılabilmektedir, çünkü OMY’in fiziksel bozulma kavramı neredeyse yoktur. OMY minimum kalınlıkta metalden yapılmasına rağmen, onun esnekliği ve dayanaklılığı dolgu toprağı ile geliştirilmektedir.

Tüm bunlar OMY kullanıldığı tesislerin bakım maliyetlerini en aza indirmeyi sağlamaktadır. Oluklu yapıların kullanım ömrü 100 yıla kadardır. Gerektiğinde bu yapılar demonte edilebilmekte ve yeniden kullanılabilmektedir.

Oluklu Borular

PARAMETRELER

“Metallokonstruktsiya” KTM çeşitli parametrelerde OMY üretmektedir: önerilen oluk boyutları – 130x32.5 mm, 150x50 mm, 381x142 mm, çapı – 0.8 metre ile 25.0 metre arası, metal kalınlığı – 2.2 mm ile 8 mm arasıdır.

Oluklu metal yapılar standart projeler 3.501.3-183-01, 3.501.3-185-03, Genel Müdürlük İnşaat Normları 176-78 ve özel projeler uyarınca kullanılmaktadır.

OMY parametreleri “Metallokonstruktsiya” KTM’in TŞ 5264-002-05765820-2014 teknik şartlarına uygundur. Korozyona dayanıklı kaplama sıcak daldırma galvanizleme yapılan banyoda uygulanmaktadır. Korozyona dayanıklı kaplamanın kalınlığı – en az 80 mikrondur.

Ürünlerin yüksek kalitesi modern ekipman kullanılması, profesyonel personel, özenli kalite kontrolü sayesinde elde edilmektedir.

“Metallokonstruktsiya” Kapsamlı Teknik Merkezi’nin Ulyanovsk, Moskova, St.Petersburg, Rostov-na-Donu, Ekaterinburg, Novosibirsk, İrkutsk, Habarovsk şehirlerinde bulunan geniş şube ve depo ağı şirket ortaklarının ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya imkan sağlamaktadır.

Corrugated structures. Presentation